Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng tháng 09/2022

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ tháng 9 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Thời gian thi sát hạch:    

8h00 Sáng Thứ 6 ngày 16/09/2022

Địa điểm: Hội trường lầu 2, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP HCM. Số 224 Điện Biên Phủ, phường7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.