Category: Đào tạo

thông báo hoàn thiện hồ sơ xin cấp cchn xây dựng

Để thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 76 Nghị đinh số 15/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và để nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ của...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật