Ngày 24.4.2017 Tạp chí nhà thầu và Thị trường xây dựng vừa xuất bản số 1.2017 với các nội dung sau:

1.GP.invest 10 năm một chặng đường
2.Triển vọng thị trường bất động sản năm 2017
3.Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu xây dựng trong năm 2017
4.Một số kiến nghị quan trọng về cơ chế chính sách tạo động lực cho doanh nghiệp xây dựng phát triển
5.Năng suất lao động ngành xây dựng thực trạng và giải pháp
6.Quản lý tri thức và công nghiệp xây dựng
7.Kinh nghiệm của Cục quản lý xây dựng Singapore (building construction authority) BCA, trong việc nâng cao năng suất lao động, cơ giới hóa và tự động hóa, đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý xây dựng (bim)
8.Sửa chữa các vết nứt trong tường nhà và công trình
9.Tình huống trong đấu thầu
10.Giới thiệu về trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (viac)
11.Chương trình hợp tác gữa Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) và Hiệp hội cácNhà thầu hải ngoại Nhật Bản (OCAJI)
12.Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam ra mắt website: vacc.vn
13.Thông tin: Khóa đào tạo
14.Dự kiến chương trình công tác năm 2017 của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam
15.Chuẩn bị chương trình làm việc báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
16.Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam: Hội nghị đầu năm và chương trình hoạt động năm 2017
17.Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016-2020)