Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng tại Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) 1. Phạm vi và đối tượng được áp dụng Hiệp hội các nhà thầu xây dựngViệt Nam cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của Hiệp hội. 2. Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng –     Khảo sát xây dựng gồm: Địa hình; Địa chất công trình –     Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình, Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 3. Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HNT 4. Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: Là cán bộ, nhân viên, hội viên hoặc thành viên của đơn vị là hội viên của Hiệp hội cácnhà thầu xây dựng Việt Nam Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư...

Read More