Category: Tin tức

Lãnh đạo VACC tham gia góp ý xây dựng luật pháp

Ngày 12/4 vừa qua, ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã tổ chức một buổi lấy ý kiến đóng góp cho dự án xây dựng “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014” và báo cáo giám sát về...

Read More
Loading