Category: Chứng chỉ hành nghề

Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 1 tại Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Sáng ngày 06/06/2019 Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tổ chức Kỳ sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019 cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên tại Văn phòng đào tạo của Hiệp hội, số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội Đến dự lễ khai mạc cuộc thi có ông Dương Văn Cận Tổng thư ký Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, Tổ trưởng bộ...

Read More

Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề tại VACC đợt 1 ngày 06/06/2019

Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 1 ngày 06/06/2019 Kính gửi: Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng và Khảo sát xây dựng Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 1 năm 2019 như sau: 1. Thời gian thi sát hạch: 10h giờ ngày 06/06/2019 và 10h ngày 08/06/2019 2. Địa điểm tổ chức thi sát hạch: Văn phòng đào tạo của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tại: số 124a Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội. Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết. Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông...

Read More

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng tại Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) 1. Phạm vi và đối tượng được áp dụng Hiệp hội các nhà thầu xây dựngViệt Nam cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của Hiệp hội. 2. Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng –     Khảo sát xây dựng gồm: Địa hình; Địa chất công trình –     Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình, Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 3. Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HNT 4. Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: Là cán bộ, nhân viên, hội viên hoặc thành viên của đơn vị là hội viên của Hiệp hội cácnhà thầu xây dựng Việt Nam Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư...

Read More

VACC chính thức triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!

HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM Số: 28 /2019/TB-VPHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  20 tháng 05 năm 2019   THÔNG BÁO Về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam   Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-BXD ngày 06/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 của Hiệp hội đã được Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội ngày 22/03/2019 thông qua. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo tổ chức triển khai việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên thuộc Hiệp hội biết khi có nhu cầu đề nghị Hiệp hội xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: Đối tượng áp dụng Cá nhân là hội viên, thành viên...

Read More

VACC được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!

Ngày 06/3/2019, Bộ xây dựng đã ký quyết định về việc công nhận Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: Khảo sát xây dựng gồm: Địa hình; Địa chất công trình Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình, Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình....

Read More