Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam(VACC) làm việc với Bộ xây dựng về Chương trình xét chọn danh hiệu “Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam lần thứ nhất”

Ngày 07.5.2019 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam(VACC) đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về chương trình xét chọn danh hiệu “Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam lần thứ nhất”. Phía Bộ Xây dựng doThứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cùng một số lãnh đạo các Cục, Vụ trong Bộ. Phía Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam do Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội cùng lãnh đạo đại diện một số doanh nghiệp Hiệp hội như Delta, Hòa...

Read More