Author: Khổng Thị Hồng Nhung

VACC kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với lao động ngắn hạn!

Ngày 21/05/2019, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã có thư kiến nghị gửi Văn phòng quốc hội và các cơ quan ban ngành liên quan về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với công nhân ký hợp đồng thời vụ đủ từ 1 tháng đến 3 tháng của Ngành xây dựng. Hiệp hội xin được trích nội dung Thư kiến nghị để toàn thể hội viên và bạn đọc được biết: HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  29/VACC-VP                                                    Hà Nội, ngày   21   tháng   05  năm 2019   THƯ KIẾN NGHỊ (Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với công nhân ký Hợp đồng thời vụ từ đủ 1 tháng đến 3 tháng của Ngành Xây dựng)   Kính gửi: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI   Trong thời gian vừa qua Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) đã nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp là Hội viên Hiệp hội về các vướng mắc, bất cập trong...

Read More

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam(VACC) làm việc với Bộ xây dựng về Chương trình xét chọn danh hiệu “Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam lần thứ nhất”

Ngày 07.5.2019 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam(VACC) đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về chương trình xét chọn danh hiệu “Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam lần thứ nhất”. Phía Bộ Xây dựng doThứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cùng một số lãnh đạo các Cục, Vụ trong Bộ. Phía Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam do Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội cùng lãnh đạo đại diện một số doanh nghiệp Hiệp hội như Delta, Hòa...

Read More

Lãnh đạo VACC tham gia góp ý xây dựng luật pháp

Ngày 12/4 vừa qua, ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã tổ chức một buổi lấy ý kiến đóng góp cho dự án xây dựng “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014” và báo cáo giám sát về “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng và quy hoạch kiến trúc”. Lãnh đạo VACC cùng với lãnh đạo Tổng hội xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội tư vấn kiến trúc, lãnh đạo Vụ pháp chế, Vụ kiểm định chất lượng Bộ xây dựng và lãnh đạo Sở xây dựng, Sở QHKT Hà Nội đã tham dự buổi tọa đàm này. Trong buổi tọa đàm, lãnh đạo VACC đã kiến nghị một số vấn đề trong đó cụ thể về hợp đồng trong xây dựng cần có sự sửa đổi xóa bỏ sự bất bình đẳng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong bảo lãnh: Nhà thầu khi ký hợp đồng thì phải làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng rất chặt chẽ, trong khi chủ đầu tư thì lại không hề có bất cứ bảo lãnh gì trong khâu thanh toán, yêu cầu luật mới cần sửa đổi bằng quy định: Chủ đầu tư khi ký hợp đồng cần có bảo lãnh thanh toán để đảm bảo...

Read More

Họp Ban chấp hành Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Ngày 22/03/2019 tại Hà Nội, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành đầu tiên của năm 2019. Buổi họp với sự tham gia của đông đủ các thành viên trong Ban chấp hành VACC. Tại cuộc họp Ông Dương Văn Cận – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACC đã trình bày các kết quả đạt được của năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Các đại biểu dự họp cũng đóng góp nhiều ý kiến xây dựng để các hoạt động của VACC năm 2019 sẽ ngày càng gần hơn với các nhà thầu, mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho các nhà thầu. Trong buổi họp Ông chủ tịch Nguyễn Quốc Hiệp cũng thông báo tới các thành viên ban chấp hành về việc năm 2019 VACC sẽ tiến hành bình xét vinh danh “Các nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam”. Các thành viên ban chấp hành cũng đưa ra các ý kiến góp ý về các tiêu chí của cuộc bình chọn. VACC rất mong sẽ các nhà thầu xây dựng Việt Nam sẽ nhiệt tình hưởng ứng để cuộc bình chọn lần đầu tổ chức sẽ thành công tốt đẹp và mang lại những ý nghĩa thiết thực cho các nhà...

Read More