Month: May 2019

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng tại Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) 1. Phạm vi và đối tượng được áp dụng Hiệp hội các nhà thầu xây dựngViệt Nam cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của Hiệp hội. 2. Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng –     Khảo sát xây dựng gồm: Địa hình; Địa chất công trình –     Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình, Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 3. Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HNT 4. Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: Là cán bộ, nhân viên, hội viên hoặc thành viên của đơn vị là hội viên của Hiệp hội cácnhà thầu xây dựng Việt Nam Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư...

Read More

Chào mừng Hội viên mới năm 2019

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các hội viên mới gia nhập năm 2019! Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt – Địa chỉ: 88 Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân – Hà Nội – Phó Giám đốc – Kinh doanh: Nguyễn Hoàng Linh – Số điện thoại: 0915.791.969 – 0987.269.905 – Email: linhnh52@gmail.com – Lĩnh vực: Phân phối sản phẩm bông đá Rockwool Đan Mạch, có tác dụng chống cháy, chống âm, cách nhiệt.        ...

Read More

VACC chính thức triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!

HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM Số: 28 /2019/TB-VPHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  20 tháng 05 năm 2019   THÔNG BÁO Về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam   Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-BXD ngày 06/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 của Hiệp hội đã được Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội ngày 22/03/2019 thông qua. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo tổ chức triển khai việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên thuộc Hiệp hội biết khi có nhu cầu đề nghị Hiệp hội xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: Đối tượng áp dụng Cá nhân là hội viên, thành viên...

Read More

VACC kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với lao động ngắn hạn!

Ngày 21/05/2019, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã có thư kiến nghị gửi Văn phòng quốc hội và các cơ quan ban ngành liên quan về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với công nhân ký hợp đồng thời vụ đủ từ 1 tháng đến 3 tháng của Ngành xây dựng. Hiệp hội xin được trích nội dung Thư kiến nghị để toàn thể hội viên và bạn đọc được biết: HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  29/VACC-VP                                                    Hà Nội, ngày   21   tháng   05  năm 2019   THƯ KIẾN NGHỊ (Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với công nhân ký Hợp đồng thời vụ từ đủ 1 tháng đến 3 tháng của Ngành Xây dựng)   Kính gửi: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI   Trong thời gian vừa qua Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) đã nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp là Hội viên Hiệp hội về các vướng mắc, bất cập trong...

Read More

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam(VACC) làm việc với Bộ xây dựng về Chương trình xét chọn danh hiệu “Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam lần thứ nhất”

Ngày 07.5.2019 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam(VACC) đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về chương trình xét chọn danh hiệu “Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam lần thứ nhất”. Phía Bộ Xây dựng doThứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cùng một số lãnh đạo các Cục, Vụ trong Bộ. Phía Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam do Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội cùng lãnh đạo đại diện một số doanh nghiệp Hiệp hội như Delta, Hòa...

Read More