HỘI THẢO Ứng dụng công nghệ bê tông tiền chế – Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam

Ngày 21/7/2017 tới đây, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, hội thảo khoa học“Ứng dụng công nghệ bê tông tiền chế – Giải pháp thân thiện môi trường trong xây dựng tại Việt Nam” sẽ được tổ chức với sự tham dựcủa đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, đại diện các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp, các đơn vị Tư vấn thiết kế, các nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng… cùng các chuyên gia đầu ngành. Hội...

Read More