Month: May 2017

Hội thảo Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường

Ngày 26.5 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các hiệp hội và hội nghề nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia. Đại diện Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Ts Dương Văn Cận, tổng thư ký cũng có bài tham luận rất đáng chú ý tại Hội thảo. Về vấn đề: “Chuyển đổi cơ chế quản lý định mức và giá xây dựng từ nhà nước công bố để tham khảo sang nhà nước ban hành áp dụng…”. Ts Dương Văn Cận cho rằng: Chúng ta đã mất nhiều thời gian, công sức để xây dựng hệ thống: từ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Luật sửa đổi số 38 năm 2008, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình… Đó là kết quả của đề án đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đã có nhiều tác động, chuyển...

Read More

Tạp chí Nhà thầu và Thị trường xây dựng số 1. 2017!

Ngày 24.4.2017 Tạp chí nhà thầu và Thị trường xây dựng vừa xuất bản số 1.2017 với các nội dung sau: 1.GP.invest 10 năm một chặng đường 2.Triển vọng thị trường bất động sản năm 2017 3.Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu xây dựng trong năm 2017 4.Một số kiến nghị quan trọng về cơ chế chính sách tạo động lực cho doanh nghiệp xây dựng phát triển 5.Năng suất lao động ngành xây dựng thực trạng và giải pháp 6.Quản lý tri thức và công nghiệp xây dựng 7.Kinh nghiệm của Cục quản lý xây dựng Singapore...

Read More